BAC Finérpanel

BAC Finerpanel

EN ENKEL, EFFEKTIV OG STABIL LØSNING FOR OPPBYGGING AV BAKVEGG MED SKRUEFESTE PÅ BADEROM
For mer informasjon og priser, kontakt Kjetil Buene: kjetil@fagprofil.no. Tlf.: 24 13 13 50

BAC Finérpanel

BAC Finérpanel er produsert av furufinér i tykkelsene 12, 15 og 18 mm, i størrelse 2400 x 300 mm med not og fjær på alle fire sider. Tanken er at man skal montere panelene liggende.
Fordelen med å bruke finérplater oppdelt i størrelse 2400 x 300 mm er at man minsker faren for spenninger og vridninger som man får ved bruk av større plater (f.eks 1200 x 2400 mm).
En annen fordel er at finérplatene er lettere å håndtere og enklere å bære i trange trappeoppganger, små bad osv.
Finérplatene gjør det enklere å tilpasse med tanke på hulltagning til rør og elektriske
installasjoner.
Man vil også få mindre svinn ved at man ikke trenger å treffe spikerfeste/stender med alle skjøter fordi man har not og fjær over, under og på kortsidene.
Når du bruker BAC Finérpanel som bakvegg på baderommet vil du få en solid konstruksjon i henhold til kravene i TEK17 eller BVN Blad 32.110. Ved behov for etter-montering av støttehåndtak, sete i dusjen og liknende, bør man gå for 18 mm tykkelse som er beskrevet  i byggforskserien.

 
BAC Finérpanel som underlag/ 
bakvegg på våtrom 
BAC Finérpanel som underlag/
bakvegg for våtromsplater og gips på våtrom, er et utmerket alternativ til å erstatte ru-panel og OSB, som er mye brukt til dette formålet i dag. Både med tanke på at den er diffusjonåpen (pustende), og ikke minst de fysiske egenskapene. 
BAC Finérpanel er testet på Sintef Byggforsk for å dokumentere at de tilfredsstiller kravene i TEK 17 §12-5 om festemulighet for bøyler, håndgrep, dusjsete og liknende. 
BAC Finérpanel i 18 mm tykkelse er godkjent i forhold til ettermontering av dusjsete og støttehåndtak på toalett om man bygger bad med livsløps-standard. Hverken OSB eller rupanel vil kunne tilfredsstille disse kravene selv om man øker tykkelsen til over 25 mm.
Når det gjelder 12 og 15 mm BAC Finérpanel vil disse tykkelsene være mer enn gode nok i forhold til bøyestivhet på C/C 60 cm sammen med ett lag gips eller våtromsplater. Skruefeste vil også være tilfredsstillende for å henge opp møbler og annen enkel installasjon på baderommet.

Finérpanel som undertak 
Finérpanelen er testet på Sintef Byggforsk og funnet velegnet til bruk som undertak som at alternativ til ru-panel eller andre undertak plater. 
Kravet til diffusjonsåpne (pustende) undertak er en SD-verdi på maks SD: 0,5 BAC Finérpanel er testet på 
Sintef og har en lavere verdi. 
Finérpanelen er spesielt egnet til dette bruksområdet, mye på grunn av enkel håndtering på tak i forhold til større takplateprodukter, samt at den er mye raskere og mer stabil i forhold til ru-panel.

Andre bruksområder 
BAC Finérpanel har mange andre bruksområder pga enkel håndtering, god stabilitet, og godt skruefeste. Finérpanelen er også ganske dekorativ og kan overflatebehandles med beis, maling, lakk eller oljes. 

Andre bruksområder kan 
eksempelvis være: 
• Som bakvegg for montering av kjøkkeninnredning for godt feste. 
• Sportsbod eller garasjevegger der 
man trenger å henge opp utstyr. 
• Tekniske rom. 
• Lofts-rehabilitering, der man kan tre 
panelene opp loftsluken noe som gjør 
jobben enklere håndteringsmessig.

     


Montering av BAC Finérpanel: 
BAC Finérpanel monteres liggende i forbant med minimum 30 cm overlapp/forskyvning av kjøten. Panelene festes med spiker, kramper eller skruer, og bør ha to fester pr. stender, ca. 5 cm fra over-og underliggende skjøt. 
For å ta opp eventuelle bevegelser i konstruksjon eller panel, bør panelene ha minimum 5 mm spalte til tilstøtende vegger, tak og gulv.LAST NED BROSJYREN I PDF!


For mer informasjon og priser, kontakt Kjetil Buene: kjetil@fagprofil.no. Tlf.: 24 13 13 50